gospel.io.ua

 
Євангеліє та циркуляр Переклад Четвероєвангелія Пилипа Морачевського як одна з причин появи Валуєвського циркуляру 1863 року
Андрій Стародуб, кандидат історичних наук Цього року збіглись дві річниці: 200 років з дня народження Пилипа Семеновича Морачевського (1806-1879) та сто років з дня публікації першого з перекладених ним Євангелій – Євангелія від Матфея. Тернистий шлях перекладу Морачевського до друку віддзеркалив цілий пласт боротьби за „уповноцінення” української мови, розширення сфери її вжитку за межі селянського середовища та побутового спілкування. Боротьби, яка, з перемінним успіхом триває понад півтора ...
06 сен 2006 {2691 просмотр}
Церква в „запорозькому” стилі До сотої річниці з дня побудови Свято-Покровської Церкви в селі Плішивець на Полтавщині
Наявність давньої величної споруди (замку, палацу, храму) у невеличкому населеному пункті, як правило є німим свідоцтвом про часи колишнього розквіту, періоди коли в нинішніх селах та містечках, так би мовити „творилася історія”. Яскравою ілюстрацією цьому може слугувати колишня гетьманська столиця Батурин, в якому гігантський палац гетьмана Розумовського різко дисонує з навколишньою сільською буденністю.Проте у цьому правилі є свої винятки. Село Плішивець Гадяцького району на Полтав ...
04 сен 2006 {5298 просмотров} / 4 фото /
Генеза Валуєвського циркуляру
Андрій Стародуб До питання про вплив дискусії щодо доцільності видання українського перекладу Святого Письма на генезу Валуєвського циркуляру 1863 року. Робота російського дослідника Алексея Міллера (Алексей Миллер. “Украинский вопрос” в политике властей и русском общественном мнении (вторая половина XIХ века.) СПб.:Алатея, 2000. 207 с.) ознаменувала собою перехід до якісно нового етапу в дослідженні історії українського руху в Російській імперії. Віддаючи належне новаторському методологічном ...
19 апр 2006 {1691 просмотр}
Видання українського перекладу Євангелія (1905-1912)
Видання українського перекладу Євангелія (1905-1912) (за матеріалами архіву Московської синодальної друкарні) Стародуб А. В. Опубліковано: Проблеми історії України ХІХ-поч. ХХ століття. ¬Випуск 6. – К., 2003 – С.319-344 Деяким історичним сюжетам “не щастить” з висвітленням зовсім не тому, що тема є табуйованою або архіви недоступні для дослідників. Просто у них складається хибне враження, що, власне, жодної потреби заглиблюватися в проблему немає. Адже відповіді нібито і так лежать на по ...
14 апр 2006 {3684}
Невідоме свідчення про поширення українського перекладу Нового Заповіту
Невідоме свідчення про поширення українського перекладу Нового Заповіту на території Наддніпрянської України у 80-ті рр. ХІХ століття) Андрій Стародуб Опубліковано: Український археографічний щорічник. - Вип.8/9. Ред. П. Сохань та ін. – К, 2004. – С.620-628 У червні 1863 року Святіший Синод остаточно заборонив видання українського перекладу Четвероєвангелія, здійсненого Пилипом Морачевським. Власне, підкилимна боротьба, що розгорнулася навколо видання Св. Письма українською й стала безпо ...
14 апр 2006 {1904}
Право власності на літературну спадщину Пилипа Морачевського
Право власності на літературну спадщину Пилипа Морачевського і видання Святійшим Синодом українського перекладу Четвероєвангелія* Андрій Стародуб (Київ) Опубліковано: Праці ХІІІ Міжнародної наукової конференції “Історія релігій в Україні” (Львів, 20-22 травня 2003 року). Кн.1. – Львів,2003. – С.544-547 У червні 1905 року Св. Синод дозволив публікацію українського перекладу Євангелія, здійсненного ще на початку 1860-х рр. Пилипом Семен ...
14 апр 2006 {1127}